понедељак, 2. март 2015.

Logopedi Beograd smetnje u govoru dece poremecaj

Logopedi Beograd


Logopedi Beograd. Pritiskom da zuti link pogledajte spisak Logopeda u Beogradu, radno vreme, lokacije i cene.

LOGOPEDI BEOGRAD


Logopedija se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije. Osim toga logopedi se bave primenjenim i fundamentalnim istraživanjima u navedenim područjima. Kao znacajna disciplina logopedija pripada drustveno naucnom području. Logopedi pedagozi poducavaju decu sa oštećenim sluhom i podučavaju decu poremećenog glasa i govora.